Focus and Scope

Jurnal ini menjadi tempat ide dan gagasan semua kalangan pendidikan. Tidak hanya guru, tetapi seluruh komponen yang peduli dan mencintai pendidikan. Spesifikasi kajian tulisan ini difokuskan pada seluruh disiplin ilmu pengetahuan yang diajarkan dan dikembangkan di Madrasah, tulisan dibingkai dalam perspektif pendidikan